تبلیغات
دانلود نمونه سوالات درسی
دانلود نمونه سوالات درسی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : omid hojaty
مطالب اخیر
نویسندگان

 
 

   
 
 
 
 
 
   
 
   
   
   
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

علوم زیستی و بهداشتشیمی 1فیزیك 1 و آزمایشگاه عربی 1زبان فارسی 1ادبیات فارسی 1
آموزش هنر حل مسئله مهارتهای پایه ریاضیریاضیات 1مطالعات اجتماعیانگلیسی 1دین و زندگی 1


دوم ریاضی فیزیك
هندسه 1شیمی 2 و آزمایشگاه فیزیك 2 و آزمایشگاه عربی 2زبان فارسی 2ادبیات فارسی 2
انگلیسی 2جغرافیاآمار و مدل سازیریاضیات 2آمادگی دفاعیدین و زندگی 2

دوم تجربی
هندسه 1شیمی 2 و آزمایشگاه فیزیك 2 و آزمایشگاه عربی 2زبان فارسی 2ادبیات فارسی 2
انگلیسی 2زیست شناسی و آزمایشگاه 1جغرافیاریاضیات 2آمادگی دفاعیدین و زندگی 2

دوم ادبیات و علوم انسانی
عربی 2انگلیسی 2آمادگی دفاعیدین و زندگی 2زبان فارسی 2ادبیات فارسی 2
تاریخ ایران و جهان 1جامعه شناسی 1تاریخ ادبیات ایران و جهان 1آمار و مدل سازیجغرافیا 1اقتصاد


سوم ریاضی فیزیك
انگلیسی 3دین و زندگی 3شیمی 3 و آزمایشگاهعربی 3زبان فارسی 3ادبیات فارسی 3
فیزیك 3 و آزمایشگاه جبر و احتمالمبانی علم رایانه مبانی علم رایانه - كتاب كارحسابان هندسه 2تاریخ معاصر ایران

سوم تجربی
انگلیسی 3دین و زندگی 3شیمی 3 و آزمایشگاهعربی 3دین و زندگی 3زبان فارسی 3ادبیات فارسی 3
ریاضیات 3زمین شناسیفیزیك 3 و آزمایشگاهزیست شناسی و آزمایشگاه 2تاریخ معاصر ایران آمار و مدل سازی

سوم  ادبیات و علوم انسانی
انگلیسی 3ریاضی دین و زندگی 3آرایه های ادبیعربی 3زبان فارسی 3ادبیات فارسی 3
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2روانشناسیمنطقجامعه شناسی 2جغرافیا 2تاریخ ایران و جهان2
نوع مطلب : جزوه سوم تجربی،  جزوه دوم تجربی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 4 مهر 1392

نمونه سوالات اخلاق2 سال سوم رشته علوم و معارف اسلامی


نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 خرداد 1392
نمونه سوالات عربی3سال سوم دبیرستان رشته ریاضی فیزیک-تجربی

نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 11 خرداد 1392
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392
   
 
 

 
 
 
 
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال دوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته انسانی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1

زبان خارجه 1

1و2و3

عربی 1

1و2و3

ریاضی پایه 1

1و2و3

ادبیات فارسی 1

1و2و3و4

تاریخ شناسی

1و2و3

علوم اجتماعی

1

دین و زندگی 2

1و2

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

عربی 2

1و2و3

ریاضی پایه 2

1و2و3

ادبیات فارسی 2

1و2و3

فلسفه

1و2و3

جغرافیا

1و2و

نوع مطلب : نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته تجربی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1و2و3و4

زبان خارجه 1

1و2و3

شیمی 1

1و2و3

فیزیک 1

1و2و3و4

ریاضی عمومی 1

1و2

زیست شناسی 1

1و2و3

علوم زمین 1

1و2و3

دین و زندگی 2

1و2

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

شیمی 2

1و2و3و4

فیزیک 2

1و2و3

ریاضی عمومی 2

1و2

زیست شناسی 2

1و2و3

علوم زمین 2

1و2و3

نوع مطلب : نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی دوره پیش دانشگاهی رشته ریاضی

 

سوال با جواب

دین و زندگی 1

1و2و3

زبان فارسی 1

1و2و3و4

زبان خارجه 1

1و2و3

شیمی 1

1و2و3

فیزیک 1

1و2و3

حساب دیفرانسیل و انتگرال 1

1و2و3

هندسه تحلیلی

1و2و3

دین و زندگی 2

1و2و3

زبان فارسی 2

1و2و3

زبان خارجه 2

1و2و3و4و5و6

شیمی 2

1و2و3

فیزیک 2

1و2

حساب دیفرانسیل و انتگرال 2

1و2و3

ریاضیات گسسته

1و2

روخوانی قرآن

 
نوع مطلب : نمونه سوال امتحانی پیش دانشگاهی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته انسانی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3

زبان فارسی تخصصی

1و2و3

ادبیات فارسی تخصصی

1و2و3

عربی (3) ویژه انسانی

1و2و3

زبان خارجی (3)

1و2و3

ریاضی ویژه انسانی

1

جامعه شناسی(2)

1و2و3

روانشناسی

1

تاریخ ایران وجهان (2)

1و2و3

تاریخ ادبیات ایران و جهان  (2)

1

جغرافیا(2)

1و2و3

آرایه های ادبی

1و2و3

فلسفه ومنطق

1و2و
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته تجربی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3و4و5

زبان فارسی (3)

1و2و3و4و5

ادبیات فارسی (3)

1و2و3و4و5

عربی (3)

1و2و3و4و5

زبان خارجی (3)

1و2و3و4و5

فیزیک (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

شیمی (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

ریاضی (3)

1و2و3و4و5

زیست شناسی (2)

1و2و3و4و5

زمین شناسی

1و2و3و4و5

تاریخ معاصرایران

1و2و3و4و5

 

1و2و3و
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی سوم دبیرستان رشته ریاضی

 

سوال با جواب

دین وزندگی (3)

1و2و3و4و5

زبان فارسی (3)

1و2و3و4و5

ادبیات فارسی (3)

1و2و3و4و5

عربی (3)

1و2و3و4و5

زبان خارجی (3)

1و2و3و4و5

فیزیک (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

شیمی (3)وآزمایشگاه

1و2و3و4و5

جبر واحتمال

1و2و3و4و5

هندسه (2)

1و2و3و4و5

حسابان

1و2و3و4و5

مبانی کامپیوتر

 

تاریخ معاصرایران

1و2و3و4و
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392

 

نمونه سوالات امتحانی دوم دبیرستان رشته تجربی

 

سوال

جواب

دین وزندگی (2)

1

1

زبان فارسی (2)

1

1

ادبیات فارسی (2)

1 و 2 

1و2

عربی (2)

1

1

زبان خارجی (2)

1

 

فیزیک (2)وآزمایشگاه

1

1

شیمی (2)وآزمایشگاه

1

1

ریاضی(2)

1

 

هندسه(1)

1

1

جغرافیای عمومی

1

1

زیست شناسی 1

1

 
نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال دوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 فروردین 1392
          
جمعه 23 فروردین 1392

  دانلود فیلم آموزشی چرخه زندگی گیاهان
برای دانلود باید کمی صبر کرد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 فروردین 1392

  دانلود فیلم آموزشی چرخه زندگی گیاهان
برای دانلود باید کمی صبر کرد
نوع مطلب : فیلم های آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 فروردین 1392
دانلود فیلم آموزشی سیستم آوندی گیاهاننوع مطلب : فیلم های آموزشی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 فروردین 1392

سوالات نهایی سوم فصل اول


نوع مطلب : نمونه سوال پایانی دوم سال سوم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 فروردین 1392


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

IranSkin go Up

شیراز موزیک

شیراز موزیک